RADIO-FREKVENČNÍ LOKALIZACE V REÁLNÉM ČASE (RTLS)


Věnujeme se uplatnění lokačních technologií v různých oborech a pro různé účely. Každý RTLS tag vyšle několikrát za minutu své ID čtečkám a databázové programy následně přetváří velká data na chytrá. Při rádiovém vysílání dochází k odrazu vln a jejich sčítání, základem RTLS know-how je filtrování dat a analýza jejich průběžných i dlouhodobých změn. Realizovali jsme projekty v maloobchodu, v dolech, či v prostorách jaderného reaktoru. Jako automatické docházkové systémy, pro lokalizaci osob a různého vybavení, pro sběr dat i pro bezpečnostní účely.


MOŽNOSTI RTLS SYSTÉMŮ A JEJICH PŘESNOST


Současné technologie pro lokalizaci v reálném čase umožňují přesnost zaměřenía  až na 5-10 centemetrů. Často ale taková přesnost není nutná. Řádově levnější technologie zaměřují v budovách na přesnost 1-2 metry. Nejlevnější možnosti je tzv. zónová lokalizace, při které je RTLS tag lokalizovám v rámci místností nebo jiných zón.